direct naar de inhoud

Help:

U bent op de weblocatie voor ruimtelijke plannen van de gemeente Enschede, waar alle technische bestanden staan in het kader van de digitale ruimtelijke ordening. Op deze pagina vindt u uitleg over de verschillende begrippen op deze weblocatie.

Doel en functie van deze weblocatie

In het Besluit ruimtelijke ordening is opgenomen dat de ruimtelijke plannen voor een ieder beschikbaar moeten worden gesteld op het internet. Met deze weblocatie voldoet de gemeente Enschede aan dit vereiste.

Een ieder kan hier de ruimtelijke plannen van de gemeente inzien en downloaden. De bestandenset van een bepaald ruimtelijke plan zijn als geheel beveiligd met behulp van een waarmerk. De bestanden kunnen door professionals worden gebruikt om op te nemen in een digitaal raadpleegsysteem.

De landelijke voorziening RO-Online (www.ruimtelijkeplannen.nl) maakt ook gebruik van deze weblocatie en toont de ruimtelijke plannen die op deze weblocatie staan.

IMRO 2008

InformatieModel voor de Ruimtelijke Ordening. Digitale ruimtelijke plannen worden opgebouwd uit objecten in de verbeelding. IMRO beschrijft (een verzameling van) objecten en kenmerken van die objecten en hangt daar gestandaardiseerde codes aan. IMRO is daarmee een soort bouwdoos voor het opstellen van digitale ruimtelijke plannen. Als iedereen dezelfde codes voor dezelfde kenmerken en objecten gebruikt, kunnen plannen worden uitgewisseld en vergeleken. Vanaf de inwerkingtreding van de digitale verplichtingen uit de Wet ruimtelijke ordening wordt gewerkt met IMRO2008.

Praktijkrichtlijn

Er zijn diverse praktijkrichtlijnen die onderdeel uitmaken van de landelijke RO-Standaarden 2008. De praktijkrichtlijnen dienen als toelichting van het IMRO op een bepaald plantype. Zo is de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen de toelichting op het toepassen van IMRO op bestemmingsplannen.

GML

Geographic Markup Language. Een technisch uitwisselingsformaat om digitale plankaarten tussen verschillende organisaties uit te kunnen wisselen. Dit formaat is gekozen om te gebruiken bij de uitwisseling van ruimtelijke plannen en wordt sinds 2006 als zodanig gebruikt.

IMRO-IDN

Het IMRO-IDN is een uniek identificatienummer van een ruimtelijk plan, conform landelijke afspraken. Elk ruimtelijk plan heeft een uniek nummer. Het IMRO-IDN begint altijd met de vaste tekst NL.IMRO en is daaraan ook te herkennen. Het IMRO-IDN is ook verwerkt in de bestandsnamen van de bestanden op deze weblocatie.