direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Binnenhaven en De Ossenboer
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.BP00034-0002

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Het hoofddoel van dit bestemmingsplan is de gewenste toekomstige situatie planologisch-juridisch vast te leggen. Binnen het plangebied zijn verschillende deelontwikkelingen beoogd in het kader van de herstructuering van het havengebied.

De gemeenteraad van Enschede heeft in zijn vergadering van 14 december 2010 besloten een uitvoeringskrediet voor de herstructurering van de Binnenhaven en omgeving beschikbaar te stellen (besluit nr. 14793). Dit uitvoeringskrediet dekt de kosten voor de realisatie voor het aanleggen van de openbare ruimte, laad- en loskades, baggeren, herontwikkeling van bedrijfsgronden en aankoop van percelen.

De financiering voor de herstructurering van het plandeel De Ossenboer is geregeld binnen het project "Revitalisering Ossenboer". Beide deelprojecten maken deel uit van het Masterplan Havengebied, dat op 5 september 2005 is vastgesteld door de gemeenteraad.