direct naar inhoud van 4.2 Welstand
Plan: Binnenhaven en De Ossenboer
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.BP00034-0002

4.2 Welstand

In de Welstandsnota 'Bouwen aan identiteit' is aangegeven aan welke welstandseisen bouwplannen moeten worden getoetst. In deze nota is aan de onderhavige locatie de identiteit “Bedrijventerreinen” toegekend.

In de gemeentelijke Welstandsnota is opgenomen dat de verschillende onderdelen van een bedrijf één geheel moeten vormen. De entree en voorzijde van de gebouwen moet op de openbare weg gericht zijn. De bouwstijl is representatief voor het bedrijventerrein en functioneel. Daarnaast moeten blinde gevels op maaiveldhoogte waar gebouwen aan het openbaar gebied grenzen, zoveel mogelijk worden vermeden.