direct naar inhoud van 2.1 Beschrijving van de deelgebieden
Plan: Binnenhaven en De Ossenboer
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.BP00034-0002

2.1 Beschrijving van de deelgebieden

1. De Ossenboer

De gemeente Enschede heeft een groot aantal percelen aan de westzijde van De Ossenboer opgekocht, destijds met als doel een derde havenarm aan te leggen. Aangezien dit project achterhaald is, wordt er door de gemeente voor gekozen dit gebied opnieuw te verkavelen en uit te geven.

De meest zuidwestelijke kavel (Ossenboer 1) is in gebruik als gemeentewerf. De kavel ernaast (Ossenboer 5) is in eigendom en gebruik bij een transportbedrijf, dat de locatie voor opslag van onder andere zand, grind en bestratingsmateriaal gebruikt. Het pand op de meest noordwestelijke kavel maakt deel uit van het bedrijf aan Het Lenfert 74. De overige gemeentegrond aan de westzijde van De Ossenboer is in gebruik geweest bij enkele autodemontagebedrijven en als opstelruimte voor vrachtwagens van een slachterij aan het Lenfert. Er is momenteel geen permanente bebouwing op deze westelijke strook grond meer aanwezig met uitzondering van de gemeentewerf en de bebouwing behorende bij het bedrijf aan Het Lenfert 74. Deze bebouwing is functioneel en 3 tot 6 meter hoog.

Aan de oostzijde van De Ossenboer zijn de gronden in eigendom van verschillende bedrijven of investeerders en is het gebied dicht tot zeer dicht bebouwd. In het vroegere bestemmingsplan was geen maximaal bebouwingspercentage aangegeven, zodat bedrijven maximaal konden uitbreiden. Als gevolg daarvan is op eigen grond te weinig ruimte overgebleven om het parkeren een plek te geven. Dat heeft zich verplaatst naar het openbaar gebied. De bebouwing is ook hier vooral functioneel, meestal niet bijzonder van ruimtelijke kwaliteit, weinig samenhangend in rooilijn en materiaalgebruik en varieert in hoogte van circa 3 tot 6 meter.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00034-0002_0005.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00034-0002_0006.jpg"

Afbeelding 5 en 6: De Ossenboer: westzijde (links) en oostzijde (rechts)

2. Binnenhaven

Bedrijven aan de Binnenhaven, Ir. Schiffstraat en Kanaalstraat hebben toegang tot de waterinfrastructuur met directe verbinding tot het Twentekanaal. In de huidige situatie wordt er door de bedrijven aan de Binnenhaven en Ir. Schiffstraat weinig gebruik gemaakt van vervoer over water. Slechts enkele bedrijven vervoeren hun goederen over water, waaronder een tweetal metaalbedrijven, een transportbedrijf en een recyclingsbedrijf.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00034-0002_0007.jpg"

Afbeelding 7: de Nieuwe industriehaven, gezien vanaf de H. ter Kuilestraat

3. Demping Nieuwe industriehaven (hoek Ir. Schiffstraat)

In de hoek van de Nieuwe industriehaven lagen een zevental woonboten. Deze woonboten zijn inmiddels verplaatst. De aanlegsteiger, die ook op afbeelding 8 te zien is, zal worden verplaatst. Hierover zijn door de gemeente afspraken gemaakt met de eigenaar van de aanlegsteiger.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00034-0002_0008.jpg"

Afbeelding 8: het te dempen gebied ten noorden van de IR Schiffstraat