direct naar inhoud van 1.4 Geldende juridisch-planologische regelingen
Plan: Binnenhaven en De Ossenboer
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.BP00034-0002

1.4 Geldende juridisch-planologische regelingen

Voor de deelgebieden van onderhavig bestemmingsplan “Binnenhaven en De Ossenboer” geldt het bestemmingsplan "Havengebied 2002". Voor het gebied waarop het bestemmingsplan "Binnenhaven en De Ossenboer" betrekking heeft, geldt momenteel het bestemmingsplan "Havengebied 2002". Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 10 mei 2005. Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft het bestemmingsplan op 12 december 2005 gedeeltelijk goedgekeurd. Naar aanleiding van deze goedkeuring is beroep ingesteld bij de Raad van State. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State moet Gedeputeerde Staten een nieuw besluit nemen over het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 23 oktober 2007 goedgekeurd.

1. De Ossenboer

Het deelgebied aan de westzijde van De Ossenboer heeft de bestemming "Bedrijven". Binnen deze bestemming zijn bedrijven toegestaan die passen binnen de op de bestemmingsplankaart aangegeven milieucategorie en de bij de voorschriften behorende Staat van bedrijfsactiviteiten. Een tweetal locaties heeft een medebestemming "Autodemontagebedrijven" (Ad).

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00034-0002_0002.jpg"

Afbeelding2 : uitsnede bestemmingsplan Havengebied 2002: De Ossenboer

2. Binnenhaven

Voorliggend bestemmingsplan maakt de aanleg van laad- en loswallen rond de Binnenhaven en aan de Ir. Schiffstraat mogelijk. Op basis van het bestemmingsplan Havengebied 2002 heeft het plangebied waarbinnen de kades geprojecteerd zijn, de bestemming "Kanaal". Binnen deze bestemming is de aanleg van een laad- en loswal ten behoeve van de bedrijfsbestemming niet mogelijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00034-0002_0003.jpg"

Afbeelding 3: uitsnede bestemmingsplan Havengebied 2002: de Binnenhaven

3. Dempen deel Nieuwe Industriehaven (Hoek I3. Schiffstraat)

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.BP00034-0002_0004.jpg"

Afbeelding 4: uitsnede bestemmingsplan Havengebied 2002: Ir. Schiffstraat

Op grond van het bestemmingsplan Havengebied 2002 heeft dit gebied de bestemming "Kanaal". De gemeente Enschede wil dit deel van de Nieuwe Industriehaven dempen en de gronden toevoegen aan het bedrijventerrein. Aangezien deze ontwikkeling niet mogelijk is op grond van het geldende bestemmingsplan, wordt deze locatie opgenomen in het bestemmingsplan Binnenhaven en De Ossenboer.