direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Het Lang Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20110608-0003

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Het hoofddoel van dit bestemmingsplan is de gewenste toekomstige situatie planologisch-juridisch vast te leggen. Het gaat hierbij om de aanleg van 78 parkeerplaatsen in de buurt Het Lang Noord. De grond is eigendom van de gemeente Enschede. Het betreft een ontwikkeling die door de gemeente Enschede wordt geinitieerd. Het afsluiten van een exploitatieovereenkomst is daarom niet aan de orde.