direct naar inhoud van 4.2 Welstand
Plan: Het Lang Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20110608-0003

4.2 Welstand

In de Welstandsnota 'Bouwen aan identiteit' is aangegeven aan welke welstandseisen bouwplannen moeten worden getoetst. In deze nota is aan de onderhavige locatie de identiteit “Stempelwijken” toegekend.

Kenmerken van deze identiteit zijn:

  • gebouwen die als stempel worden herhaald;
  • rechtlijnige bebouwingsstructuren;
  • gebouwen staan vrij in openbaar groen;
  • geen duidelijke voor- of achterkant;
  • gevelversiering.

Voorliggend bestemmingsplan maakt het toevoegen van extra parkeerplaatsen mogelijk. Deze ontwikkeling heeft geen invloed op welstand.