direct naar inhoud van 2.2 Cultuurhistorie
Plan: Het Lang Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20110608-0003

2.2 Cultuurhistorie

2.2.1 Monumenten

In het plangebied komen geen rijks- of gemeentelijke monumenten voor.

2.2.2 Archeologisch erfgoed

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20110608-0003_0003.jpg"

Afbeelding 3: gemeentelijk beleid archeologie

Het gemeentelijk archeologiebeleid geeft aan dat er in het plangebied sprake is van een lage verwachting voor wat betreft archeologische vondsten of afgravingen met verleende ontgrondingsvergunning waarvoor de vergunningaanvrager een vrijstelling krijgt van verplicht archeologisch onderzoek. De randvoorwaarden voor bouwen en of aanleggen worden benoemd in paragraaf 5.3.