direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Plan: Het Lang Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20110608-0003

1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan

In de brinken van de buurt het Lang Noord (Berghuizenbrink, Volthebrink, Saasveldbrink, Agelobrink, Nutterbrink en Rossumbrink) is de afgelopen jaren een aantal woningen gesplitst. In totaal gaat het om 6 woningen die verbouwd zijn tot 30 wooneenheden. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat de druk op de bestaande parkeerplaatsen is toegenomen. In het kader van de herontwikkeling van het openbaar groen in Het Lang Noord wil de gemeente binnen de brinken ruimte bieden voor extra parkeervoorzieningen. Om aan de parkeernorm te kunnen voldoen, zijn in totaal 78 extra parkeerplaatsen in openbaar gebied nodig. Een uitsplitsing per brink en nadere toelichting is beschreven in paragraaf 4.3. Binnen de bestemming "Groenvoorzieningen" die de locatie op basis van het bestemmingsplan "Wesselerbrink 2005" heeft, is de aanleg van parkeerplaatsen niet mogelijk. Het voorliggende bestemmingsplan maakt dit wel mogelijk door de bestemming "Groenvoorzieningen" deels in "Verkeer-Verblijfsgebied" te wijzigen op de brinken in Het Lang Noord.