direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Josink Es, herziening 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20103048-0003

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Het hoofddoel van dit bestemmingsplan is de realisatie van het bedrijfsgebouw op het perceel Bruggertstraat 194 mogelijk te maken. De gronden in het plangebied zijn thans nog eigendom van de gemeente, maar zal aan particulieren worden verkocht.

Exploitatieovereenkomst

De gronden in het plangebied zijn gemeentelijk eigendom. De kosten zullen worden meenomen in de verkoopprijs voor de gronden. Er is dan ook geen exploitatieovereenkomst nodig.

Exploitatieplan

Op grond van het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad voor gronden waarop een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is voorgenomen een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen gronden anderszins is verzekerd.

Gelet op het bovenstaande onder "Exploitatie-overeenkomst" kan worden gesteld dat het kostenverhaal voldoende anderszins is verzekerd en is de economische uitvoerbaarheid van het nu voorliggende bestemmingsplan voldoende aangetoond.