direct naar inhoud van 4.1 Sprekend Enschede, Gids voor ruimtelijke kwaliteit
Plan: Josink Es, herziening 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20103048-0003

4.1 Sprekend Enschede, Gids voor ruimtelijke kwaliteit

De Gids geeft de ontwikkelmogelijkheden weer die de gemeente wenselijk vindt en wil stimuleren in de stad Enschede en in de wijken en buurten. In de Gids legt de gemeente per gebied vast hoe belangrijk de bestaande ruimtelijke kwaliteit van een wijk of een buurt wordt gevonden, hoe de ruimtelijke hoofdopzet er uitziet, hoe de wijk is ingericht en functioneert en of dat een uitgangspunt is voor toekomstige ontwikkelingen. Dit wordt de grondhouding genoemd. Op basis van de grondhouding worden randvoorwaarden opgenomen voor wat in een bepaald gebied gewenst is. In dat opzicht fungeert de Gids als toetsings-, en ontwikkelingskader voor nieuwe initiatieven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20103048-0003_0005.jpg"

Algemene kaart grondhoudingen Gids ruimtelijke kwaliteit

In de Gids is voor het plangebied "Josink Es, herziening 3" de grondhouding 'respecteren' opgenomen. Hierbij dient ten aanzien van de vorm rekening te worden gehouden met de volgende randvoorwaarden:

  • respecteren van de minimale bouwhoogte van 10 meter en maximaal 15 meter langs de Westerval;
  • respecteren van de in het concept opgenomen voormalige agrarische schuren als bijzondere elementen;
  • respecteren van de interne ontsluitingsstructuur met één hoofdentree vanaf de Usseler Rondweg (interne ring);
  • respecteren van het hiërarchisch stratenpatroon met een wadistructuur.

Ten aanzien van de functie dient de hoofdfunctie bedrijvigheid te worden gerespecteerd.