direct naar inhoud van 1.4 Geldende juridisch-planologische regelingen
Plan: Josink Es, herziening 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20103048-0003

1.4 Geldende juridisch-planologische regelingen

1.4.1 Bestemmingsplan

Voor het plangebied van onderhavig bestemmingsplan “Josink Es, herziening 3” geldt momenteel het bestemmingsplan "Josink Es, herziening 1". Dit bestemmingsplan is op 3 juli 2006 door de gemeenteraad vastgesteld en op 9 oktober 2006 door Gedeputeerde Staten van Overijssel goedgekeurd.

In dit vigerende bestemmingsplan hebben de betreffende gronden de bestemming "Bedrijven". Deze gronden zijn bestemd voor bedrijven, die zijn genoemd in categorie 2 en 3 van de Lijst van Bedrijven. Deze gronden zijn niet bestemd voor dienstwoningen, zelfstandige kantoren, detailhandel en risicovolle inrichtingen.