direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Plan: Josink Es, herziening 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20103048-0003

1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan

Het voorliggende bestemmingsplan beoogt de realisatie van een bedrijfspand op het perceel Bruggertstraat 194 mogelijk te maken.

Omdat de realisatie van een bedrijfspand op de beoogde locatie in strijd is met het vigerende bestemmingsplan "Josink Es, herziening 1" (het bedrijfspand is deels buiten het bouwvlak geprojecteerd), maar de gemeente Enschede in principe bereid is medewerking te verlenen aan het bouwplan, is een procedure tot herziening van het bestemmingsplan opgestart.