direct naar inhoud van 2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur
Plan: Buitengebied Zuidoost Lefertweg 97
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20101987-0002

2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur

2.1.1 Algemene beschrijving plangebied

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20101987-0002_0003.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20101987-0002_0004.png"

2.1.2 Ruimtelijke structuur

Het gebied waarin het plangebied is gelegen kan worden gekarakteriseerd

als behorend tot het “Oude Hoevenlandschap”. Karakteristiek voor dit

landschapstype is de afwisseling tussen de essen, die de grotere open

ruimten in het landschap vormen, en de hooilanden langs de beken. Het is

een reliëfrijk landschapstype. De essen en kampen zijn de hoger gelegen

delen die bestaan uit bouwland. De hooilanden en weiden liggen lager en

zijn van oorsprong nat. Het microreliëf bestaat uit de steilranden van de

essen en kampen.

Beplanting in de vorm van singels, houtwallen en bomenrijen wordt

aangetroffen als perceelsscheidingen in de weilanden, als omzoming van de

essen en als wegbegeleidende beplantingen.

De wegen lopen kronkelend tussen de essen en langs de hooilanden. Veelal

gaan de wegen ook over de erven. De erven zijn gesitueerd op de overgang

van es naar hooiland, de dakvlakken zijn over de es zichtbaar.