direct naar inhoud van 8.2 Vooroverleg
Plan: Pijpenstraat 22-26
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20101457-0003

8.2 Vooroverleg

Krachtens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) pleegt het college van Burgemeester en Wethouders overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

Er is voor gekozen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het houden van vooroverleg met de provincie, de VROM-Inspectie en het waterschap aangezien er met dit plan geen belangen van het rijk, de provincie en het waterschap gemoeid zijn.