direct naar inhoud van 1.4 Geldende juridische regelingen
Plan: Pijpenstraat 22-26
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20101457-0003

1.4 Geldende juridische regelingen

1.4.1 Bestemmingsplannen

Voor het gebied van onderhavig bestemmingsplan “Pijpenstraat 22-26” geldt momenteel het bestemmingsplan "Stadscentrum 2006". Dit bestemmingsplan is op 27 november 2006 door de gemeenteraad vastgesteld en op 3 juli 2007 door Gedeputeerde Staten van Overijssel (gedeeltelijk) goedgekeurd. Het plangebied is niet gelegen in het deel van het bestemmingsplan "Stadscentrum 2006" waar door Gedeputeerde Staten goedkeuring aan is onthouden.

In dit vigerende bestemmingsplan zijn de gronden aangewezen voor de bestemming "Detailhandel". Deze gronden zijn bestemd voor gebouwen, waarvan de begane grondlaag mag worden gebruikt voor detailhandel en de verdiepingen voor woondoeleinden, alsmede de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis, met de bij woningen behorende voorzieningen, zoals bergingen en trappenhuizen en de daarbijbehorende bouwwerken en voorzieningen, zoals in-, en uitritten, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen, genoemd in de categorieën 1 en 2 uit de hoofdrubriek Nutsvoorzieningen van de Lijst van bedrijfstypen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20101457-0003_0003.png"

Bestemmingsplankaart "Stadscentrum 2006"