direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Plan: Pijpenstraat 22-26
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20101457-0003

1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan

Het voorliggende bestemmingsplan beoogt de realisering van een complex met 18 zorg- wooneenheden en commerciƫle ruimten op de begane grondlaag mogelijk te maken.

De zorgwoningen zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. In de commerciƫle ruimten is detailhandel en dienstverlening toegestaan.

Omdat de beoogde bebouwing in strijd is met het vigerende bestemmingsplan "Stadscentrum 2006" (de bebouwing is ten dele geprojecteerd op gronden gelegen buiten het bouwvlak en deels op gronden weliswaar gelegen binnen het bouwvlak, maar op gronden waar maximaal twee bouwlagen zijn toegestaan), maar de gemeente Enschede in principe bereid is medewerking te verlenen aan het bouwplan, is een procedure tot herziening van het bestemmingsplan opgestart.