direct naar inhoud van 8.2 Vooroverleg
Plan: Buitengebied Noordwest - Boekelerhofweg 75a-75b
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100861-0004

8.2 Vooroverleg

Krachtens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) pleegt het college van Burgemeester en Wethouders overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

In het kader van het vooroverleg is het voorontwerp van het bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Boekelerhofweg 75a-75b" informeel voorgelegd aan de provincie Overijssel, het waterschap Regge en Dinkel en de VROM-Inspectie. Er zijn geen reacties binnengekomen die hebben geleid tot wijziing van het plan.