direct naar inhoud van 8.1 Adviezen
Plan: Buitengebied Noordwest - Boekelerhofweg 75a-75b
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100861-0004

8.1 Adviezen

Op grond van de notitie Wijkorganen en Adviesafspraken worden beleidsvoorstellen, die van invloed zijn op een wijk, voorafgaand aan de besluitvorming ter advisering voorgelegd aan het erkende wijkorgaan. Binnen het plangebied van het bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Boekelerhofweg 75a-75b" is het erkende wijkorgaan "dorpsraad Boekelo" actief, deze wijkraad heeft het adviesrecht over beleidsvoorstellen die ondermeer betrekking hebben op het plangebied van dit bestemmingsplan.

Voorafgaand aan de formele bestemmingsplanprocedure is de dorpsraad "Boekelo" gevraag advies uit te brengen. De aanvrager van de procedure heeft het plan toegelicht en de dorpsraad heeft aangegeven geen bezwaren te hebben.