direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Juridische planopzet
Plan: Buitengebied Noordwest - Boekelerhofweg 75a-75b
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100861-0004

Hoofdstuk 6 Juridische planopzet

In dit hoofdstuk wordt de plan- en bestemmingsmethodiek en de daarachter liggende filosofie beschreven. Ook wordt kort ingegaan op de in het plan opgenomen bestemmingen en de handhaafbaarheid van het plan.