direct naar inhoud van 5.2 Welstandsnota
Plan: Buitengebied Noordwest - Boekelerhofweg 75a-75b
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100861-0004

5.2 Welstandsnota

Het plangebied heeft in de Welstandsnota de welstandscategoriƫn 'Boerenerven'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100861-0004_0019.jpg"

uitsnede welstandskaart

In de middeleeuwen lag Enschede in een kleinschalig landschap met essen (bolle akkers), houtwallen, geriefbosjes en beekdalen, afgewisseld met open heidevelden. De boerenerven waren gekoppeld aan kleine essen en lagen verspreid in het Hoevenzwermlandschap. rond grotere essen, zoals de karakteristieke es van Usselo, groepeerden zij zich tot meer compacte es-dorpen. Vanaf het einde van de 19e eeuw werden de heidevelden panmatig ontgonnen. Er werden recht wegen getrokken waaraan nieuwe boerderijen werden gebouwd met rechthoekige erven en daaromheen houtsingels.

Welstandtoets

Op alle boerenerven staat de kwaliteit van het ensemble centraal. De welstandscommissie toets nieuwbouw en verbouw daarom op de kwaliteit van het gebouw zelf, op de relatie van het gebouw met de overige erfbebouwing en op het effect van het gebouw op het landschapsbeeld. De toets is gebaseerd op kenmerken van het erf in kwestie.