direct naar inhoud van 5.1 Gids Buitenkans
Plan: Buitengebied Noordwest - Boekelerhofweg 75a-75b
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100861-0004

5.1 Gids Buitenkans

Kijkend naar het beleid zoals bepaald in de gids "Buitenkans" (zie paragraaf 3.3.2) voor voormalige agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) dan zijn voor schuren, zijnde een waardevolle schuur, gelegen op een erf de volgende functies toegestaan: wonen, werken, recreatie en toerisme. Voorbehoud is dat er geen aantasting van het karakter van het erf plaatsvindt. Langs of in de onmiddelijke omgeving van de lokale verbindingswegen zijn daarnaast slechts functies mogelijk, die in beperkte mate een verkeersaantrekkende werking hebben.

Toetsing beoogde ontwikkeling

De ingediende plannen voorzien in activiteiten die vallen onder de functies "wonen" (voor de schuur de Schöppe) en "'werken' (landgoedontvangstcentrum voor de voormalige boerderij). Verder is er geen uitbreiding van de bebouwing gepland (de nieuwe functies worden in bestaande bebouwing ingepast).

De verkeersaantrekkende werking van de nieuwe bestemming is relatief beperkt. Ruime schatting is dat er gemiddeld dagelijks 30 extra verkeersbewegingen plaatsvinden bij optimaal gebruik van het landgoedontvangstcentrum. De extra bewegingen door de nieuwe ontwikkeling van landgoedontvangstcentrum zorgen voor een toename van 0,7% en is daarmee van ondergeschikt belang.

Hiermee passen de plannen in het beleid zoals bepaald in de Gids Buitenkans.