direct naar inhoud van 1.4 Geldende juridische regelingen
Plan: Buitengebied Noordwest - Boekelerhofweg 75a-75b
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100861-0004

1.4 Geldende juridische regelingen

1.4.1 Bestemmingsplannen

Voor het gebied van onderhavig bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Boekelerhofweg 75a-75b" geldt momenteel het bestemmingsplan "Buitengebied 1996". Dit bestemmingsplan is op 8 september 1997 door de gemeenteraad van Enschede vastgesteld en op 7 april 1998 door Gedeputeerde Staten van Overijssel goedgekeurd. Het bestemmingsplan is op 24 oktober 2001 onherroepelijk geworden.


In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de geldende bestemmingen

  • Agrarisch gebied met landschappelijke waarden
  • aanduiding agrarisch bouwblok (met een bouwmogelijkheid tot 1 ha)

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100861-0004_0007.jpg" Uitsnede plankaart bestemmingsplan Buitengebied 1996 (rode gedeelte geeft ongeveer (ruimer) het plangebied aan).