direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Plan: Buitengebied Noordwest - Boekelerhofweg 75a-75b
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100861-0004

1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan

In oktober 2009 is een aanvraag tot herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" ingediend bij de gemeente Enschede. De aanvraag betreft een functieverandering van de boerderij Boekelerhofweg 75 tot een landgoedontvangstcentrum en de verbouw van de schuur (de Schöppe) tot eventueel een dubbele woning. De gebouwen behoren tot het landgoed "Hof te Boekelo". De locatie wordt "Erf 'n Plas"genoemd. Aanvrager verzoekt op basis van de Gids Buitenkans om medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging voor de boerderij en bijbehorende bijgebouwen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100861-0004_0002.jpg"

Landgoed "Hof te Boekelo " , "Erf 'n Plas", de boerderij Boekelerhofweg 75 met rechts de schuur Schöppe.

De initiatiefnemer streeft naar een duurzame instandhouding van het landgoed "Hof te Boekelo", waarbij de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische aspecten van zeer groot belang worden geacht. Om het voortbestaan mogelijk te maken is het gebruik van de waardevolle gebouwen op het landgoed herbezien. Na een intensieve verkenning van de markt naar de mogelijkheden voor hergebruik van de boerderij is gekozen voor de functie 'landgoedontvangstcentrum'. De boerderij kan zonder grote ingrepen omgevormd worden naar een multifunctionele ruimte met overnachtingsmogelijkheden. Het landgoed heeft een oppervlakte van 133 hectare.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100861-0004_0003.jpg"

Het erf aan de Boekelerhofweg 75 is één van de erven op langoed Hof te Boekelo. De agrische activiteiten zijn hier gestaakt, wat heeft geleid tot een plan voor een passende nieuwe invulling van het erf. De landschapsontsierende opstallen worden gesloopt in het kader van de regeling Rood voor Rood. Na de sloop blijven de karakteristieke boerderij, de Schöppe en het melkhuisje behouden. Er is een plan ingediend om in deze gebouwen verschillende functies te brengen zodat een bijdrage wordt geleverd aan het behoud van de karakteristieke bebouwing en de recreatieve, maatschappelijke en landschappelijke beleving van het landgoed. De voormalige schuur de Schöppe en het voorhuis van de boerderij krijgen een woonfunctie. Het achterhuis van de boerderij Boekelerhofweg 75 en het melk huisje krijgen een educatief, maatschappelijke en recreatieve invulling. De boerderij en het bijbehorende melkhuisje aan de Boekelerhofweg 75 worden daartoe opgedeeld in een aantal ruimtes die verschillende functies herbergen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100861-0004_0004.jpg"

De historische jachtkamer is onderdeel van het voorhuis. De jachtkamer blijft gehandhaafd in zijn eigen vorm en is voor gebruik van de familie van de eigenaren. Het overige gedeelte van het voorhuis is in gebruik als woning. Er wordt naar gestreefd om het voorhuis zoveel mogelijk terug te brengen naar de oude staat. Het voorhuis blijft in gebruik als woning. In de toekomst zal dit de beheerderswoning worden.

Het achterhuis wordt omgevormd naar een multifunctioneel landgoedontvangscentrum. De ruimte wordt in eerst plaats ingericht als informatie- en veldwerkcentrum en zal fungeren als vertrekpunt voor excursies op het landgoed. Daarnaast wordt de ruimte gebruikt als expositieruimte en kunnen er vergaderingen, running diners, conferenties, educatieve bijeenkomsten etc. worden georganiseerd, eventueel in combinatie met de overnachtingsgelegenheid welke op de eerste verdieping wordt gerealiseerd. Deze overnachtingsgelegenheid kan ook zelfstandig worden verhuurd. Het gaat hierbij om 9 slaapkamers die in totaal plaats kan bieden aan maximaal 18 personen. De benedenverdieping kan ook worden gebruikt voor bijeenkomsten voor groepen, met dien verstande dat deze verhuur alleen mogelijk is in combinatie met een cateraar. het gaat uitdrukkelijk niet om een zelfstandige horecaruimte waar grote feesten en partijen worden gegeven. Het geheel kan ook als verblijfsaccomodatie voor kleine groepen worden verhuurd. Alle activiteiten moeten voor wat betreft de schaal een invulling passen bij de sfeer van het landgoed. Activiteiten die mogelijk geluidsoverlast veroorzaken worden niet toegestaan.

Het melkhuisje, behorend bij het landgoedontvangstcentrum, wordt omgevormd tot administratie/receptie en rokersruimte.

Op het terrein worden 24 parkeerplekken gerealiseerd. Er wordt gekozen om de parkeerplekken kort aan de Boekelerhofweg te situeren. Zodoende wordt voorkomen dat de beoogde rust op het erf verstoord wordt.