direct naar inhoud van 8.2 Vooroverleg
Plan: Buitengebied Zuidoost - Lappenpad 47
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100817-0002

8.2 Vooroverleg

Krachtens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) pleegt het college van Burgemeester en Wethouders overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

In het kader van het vooroverleg is het voorontwerp van het bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost - Lappenpad 47" informeel voorgelegd de ambtenaren van de provincie Overijssel en is de Watertoets uitgevoerd van het Waterschap Regge en Dinkel. Uit de watertoets en het overleg bleek dat er geen aanleiding was om een formeel vooroverleg uit te voeren.