direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Buitengebied Zuidoost - Lappenpad 47
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100817-0002

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Aan het bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost Lappenpad 47" zijn voor de gemeente Enschede uit het oogpunt van exploitatie geen nadelige financiƫle gevolgen verbonden, aangezien het hier een geheel particuliere aangelegenheid betreft. De verzoeker heeft schriftelijk verklaard de leges te betalen die aan deze bestemmingsplanherziening verbonden zijn.


Tevens heeft de verzoeker met de gemeente Enschede op grond van artikel 6.4a van de Wet ruimtelijke ordening een planschadevergoedingsovereenkomst gesloten. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid voldoende gewaarborgd.