direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Buitengebied Zuidoost - Lappenpad 47
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100817-0002

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Nota Buitenkans, Gids voor het buitengebied

Het Enschedese buitengebied is de laatste jaren in toenemende mate onder de aandacht gekomen. Na jarenlang in relatief rustig vaarwater zijn huidige vorm te hebben gekregen, is de afgelopen 5 jaar steeds duidelijker gebleken, dat er behoefte is aan meer bewegingsvrijheid. Landbouwbedrijven verdwijnen, bebouwing komt vrij en er wordt gezocht naar economische vernieuwing. De gemeente krijgt veel aanvragen voor de realisering van nieuwe initiatieven. In 2005 is naar aanleiding van de toenemende dynamiek in het buitengebied de nota "Verkenning Toekomst Buitengebied" geschreven. Buitenkans, gids voor het buitengebied, is de vervolgstap daarop. Er kan niet meer worden volstaan met het terughoudende beleid zoals dat in het bestemmingsplan Buitengebied 1996 is neergelegd. Door de provincie en het rijk zijn de deuren naar meer mogelijkheden voor het platteland opengezet. Ook de gemeente ziet het bieden van nieuwe mogelijkheden als een impuls voor het buitengebied, waarbij tegelijkertijd wel moet worden gewaakt over de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden.

In deze gids wordt onder andere aandacht besteed aan de aanwezigheid van landschapsontsierende bedrijfsgebouwen in het buitengebied. Om landschapsontsierende bedrijfsgebouwen in het buitengebied terug te dringen is de rood-voor-rood regeling opgesteld. Voor deze regeling zijn harde voorwaarden geformuleerd voor medewerking aan een rood voor rood verzoek. Een voorwaarde is o.a. dat er minimaal 850m² aan landschapsontsierende bedrijfsgebouwen op een perceel gesloopt moeten worden om aan de rood-voor-rood regeling te kunnen meedoen. Verder komen alleen schuren die zijn gebouwd vóór 1 januari 2004 in aanmerking voor de rood voor rood regeling. Onderhavig bouwplan past in het beleid ten aanzien van de rood-voor-rood regeling zoals dat is neergelegd in de beleidsnota Buitenkans, Gids voor het buitengebied.