direct naar inhoud van Bijlage 9 Overzicht onderzoeksrapportages
Plan: Boddenkamp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100466-0002

Bijlage 9 Overzicht onderzoeksrapportages

Bodemonderzoek

 • Actualisatie onderzoek De Boddenkamp, Tebodin, d.d. 14-12-2009
 • Evaluatierapportage bodemsanering Boddenkampstraat 2d (voormalige brandplaats), Tebodin, d.d. 19-11-2009
 • Evaluatierapportage bodemsaneringen Boddenkampstraat 32 (voormalige stortlocatie), kern F, Tebodin, d.d. 16 december 2009
 • Evaluatierapportage bodemsaneringen Boddenkampstraat 32 (gronddepot), kern G, Tebodin, d.d. 14-12-2009
 • Evaluatierapportage bodemsaneringen Boddenkampstraat 38 (parkeerterrein autobussen), kern E, Tebodin, d.d. 27-11-2009

 • Akoestisch onderzoek Spoorzone deelgebied Boddenkamp Enschede, gemeente Enschede, d.d. 09-11-2010
 • Bedrijveninventarisatie Spoorzone Boddenkamp, cluster Bouwen en Milieu gemeente Enschede, d.d. 10-06-2010
 • Duurzaamheidsprofiel Spoorzone Enschede, IVAM, d.d. 13-10-2009
 • Inventariserend veldonderzoek Boddenkampstraat, Boddenkamp, ADC-Archeo

projecten, rapportnr. 2444, d.d. 07-09-2010

 • Inventariserend veldonderzoek Kottendijk 21, Enschede, ADC-Archeoprojecten, rapportnr. 1895, januari 2010
 • Verkennend onderzoek Flora- en faunawet herontwikkeling Boddenkap, Eelerwoude BV, rapportnr. 4371, d.d. 12-07-2010 en nader onderzoek d.d. 11-11-2010
 • Verslag vooroverleg, gemeente Enschede
 • Geohydrologisch onderzoek plangebied Spoorzone te Enschede, rapportnr. 20090819, Aqu'Aries Advies, november 2010