direct naar inhoud van 4.4 Welstandsnota
Plan: Boddenkamp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100466-0002

4.4 Welstandsnota

In de Enschedese Welstandsnota 'Bouwen aan identiteit' is aangegeven aan welke welstandseisen bouwplannen moeten worden getoetst. In deze nota is aan het plangebied grotendeels de identiteit “Nieuw stadshart” toegekend. Naast het historisch stadshart ontwikkelt Enschede een nieuw stadshart. Dit nieuwe stadshart zet Enschede op de kaart als voorzieningencentrum voor de hele regio. Het nieuwe stadshart vormt nog geen duidelijke eenheid. Het gebied wordt bijeengehouden door een verzameling grote, moderne gebouwen die in compositie en architectuur verschillen. Wat hen bindt, is hun grootsteedse functie.

Het doel van de welstandszorg is de samenhang in het nieuwe stadshart te bevorderen. De transformatie van de oude gebouwen wordt gestimuleerd. er is veel vrijheid voor eigenzinnige architectuur, maar altijd wordt topkwaliteit geëist. De sfeer en bruikbaarheid van de openbare ruimte moet worden verbeterd. Gevels van gebouwen moeten open en toegankelijk zijn.

De welstandscommissie toetst of een gebouw past in de grootsteedse opzet en ambitie van het nieuwe stadshart. Daarnaast toetst de commissie de kwaliteit van de architectuur en de gevelindeling en uitstraling van de onderste lagen. De positie die een gebouw in de openbare ruimte inneemt en de manier waarop het parkeren is opgelost, spelen daarbij een belangrijke rol. De commissie toetst alle bouwwerken die niet expliciet in de criteria worden genoemd ‘in de geest van de identiteit’ aan het doel van welstandszorg en de kenmerken van de categorie, zoals die in de Welstandsnota wordt beschreven.

Daarnaast gelden voor onderdelen binnen het projectgebied Boddenkamp de volgende identiteiten: "Industrieel erfgoed" (voormalige bedrijfsbebouwing ten noorden van de Raiffeissenstraat), "Rijke stadsvilla's" (Hengelosestraat, Boddenkampsingel), "Dorpse linten" (Kottendijk en gedeelte Deurningerstraat) en "Verborgen enclaves" (gedeelte Deurningerstraat).

Indien mocht blijken dat bouwplannen niet voldoen aan deze criteria, zal een procedure worden gevolgd voor wijziging van de Welstandsnota.