direct naar inhoud van 4.1 Ruimtelijke visie Spoorzone
Plan: Boddenkamp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100466-0002

4.1 Ruimtelijke visie Spoorzone

In de ruimtelijke visie Spoorzone Enschede is geschetst dat de Spoorzone volop kansen biedt voor een hoogwaardig woongebied met een bijzondere stedelijke uitstraling aan de noordzijde van de binnenstad en nabij het station. De visie Spoorzone geeft een doorzicht over de transformatie die in de komende decennia in de Spoorzone tot stand moet komen. In de visie wordt verbeeld welke ruimtelijke kwaliteit in de Spoorzone kan worden gerealiseerd. De visie beschrijft de ontwikkelingsambitie en probeert een antwoord te geven op slecht gebruikte terreinen in de spoorzone en deze zodanige in te vullen dat de stad een spannende entree krijgt.

De gemeente Enschede beoogt met deze gebiedsontwikkeling het centrum van de stad een impuls te geven, welke ontwikkeling is gericht op het ontwikkelen van hoogwaardig wonen, (openbare) parkeervoorzieningen, verblijfsgebieden, kantoorlocaties, horeca, een nieuwe spoortunnel en maatschappelijke voorzieningen in het bovenomschreven gebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20100466-0002_0014.jpg"

Figuur 12: Projectgebied Boddenkamp, Spoorzone

In de visie Spoorzone is de Boddenkamp een apart deelgebied. Het gebied tussen de Boddenkampstraat en de Raiffeisenstraat wordt getransformeerd tot een prachtige en unieke woonlocatie. Het bestemmingsplangebied beslaat grofweg de helft van deze locatie, van Boddenkampstraat tot de voormalige spoorlijn. Boddenkamp kan een statige buurt worden. Stadshuizen, zoals in Roombeek, het Zeggelt en ten zuiden van het Volkspark zijn een voorbeeldreferentie voor Boddenkamp.

Wonen in de Boddenkamp staat voor kwaliteit met de binnenstad en het buitengebied binnen handbereik. In Boddenkamp woont men iets groener dan in het Middengebied van de Spoorzone. De tuinen zijn groter en de verkaveling is wat ruimer van opzet.

Het wordt een stedelijke woonbuurt met allure door grote grondgebonden panden met relatief veel binnenruimte en appartementen met dezelfde uitstraling. Men woont er rustig met veel groen, maar ook met de levendigheid van de stad in de nabijheid, derhalve met auto's in de straat en af en toe een bedrijfje, praktijkruimte, crèche of andere (culturele) functies die zich met het wonen verhouden.

In Boddenkamp is ervoor gekozen om dit te bewerkstelligen middels volumineuze grondgebonden vrijstaande danwel geschakelde woningen en aan het park door middel van een aaneengesloten wand van statige herenhuizen. Binnen het bouwblok is het ook van belang dat mensen hun eigen huis herkennen en ook hun eigen buurt. Het individuele huis moet te zien zijn. Kopers kunnen daar zelf een invulling aan geven. Dat kan in Boddenkamp variëren van het volledige particuliere opdrachtgeverschap tot individueel te kiezen toevoegingen of accessoires in de vorm van voordeuren, erkers, ramen of balkons. Een hoge dichtheid gaat in de goede gevallen gepaard met extra ruimte binnen. Dit betekent dat ook in Boddenkamp hoge plafonds kunnen komen.

In Boddenkamp kan op een zorgvuldige wijze de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) als aparte busbaan worden ingepast. Deze busbaan wordt een groen element, dat van belang is voor de gewenste kwaliteit van het wonen. De busbaan vanuit Roombeek krijgt een vervolg naar de Hengelosestraat over het oude tracé van het spoorlijntje naar Lonneker. De HOV maakt als 'groene as' dan deel uit van één van de nieuwe lange lijnen die Enschede rijk is. Het onverwacht zichtbaar worden van een diep perspectief, in contrast met de kleine schaal van woonstraten of buurten is een typisch Enschedees verschijnsel.

Centraal in het plan geeft een statige groene ruimte cachet aan de buurt. Het gebouw van de voormalige melkfabriek is, naast de oude Ambachtsschool, belangrijk industrieel erfgoed in Boddenkamp. Het plan is zo opgezet dat ook de melkfabriek in het plan kan worden opgenomen.

De straten in het plan vormen een logisch vervolg van de aangrenzende buurten, zodat Boddenkamp zich goed hecht in het stedelijk weefsel van de stad. Ze verbinden de bestaande fragmenten en sluiten aan op routes naar de binnenstad en naar het buitengebied. Brede stoepen met bomen kan een beeldmerk worden van de straten van Boddenkamp. Een centrale openbare ruimte en een paar bijzondere kavels met een extra grote tuin differentiëren het patroon van Boddenkamp dat verder rustig en rationeel kan zijn.

Het parkeren is geregeld op het eigen erf. Het bezoekersparkeren kan worden opgelost in de straat.

Toekomstige groenstructuur

Om de Boddenkamp eenheid te geven zal qua groen voornamelijk nieuwe laanstructuren worden toegevoegd. De belangrijkste zal de bomenstructuur zijn langs de nieuwe HOV-baan. Deze lijn zal middels de bomen nog krachtiger worden. Verder krijgen de woonstraten in de Boddenkamp nieuwe bomen.

Voor zowel andere groenelementen en het spelen voor kinderen zal in de Boddenkamp ruimte gecreëerd worden middels buurtgroen. Het bestaande bosje ten zuiden van de oude remise wordt waar mogelijk ingepast in het buurtgroen.

Verkeerskundige uitgangspunten

De wegen welke het gebied globaal begrenzen, hebben een verkeersfunctie met een maximaal toegestane snelheid van 50 km/h. Het betreft de Deurningerstraat, de Boddenkampsingel en de Hengelosestraat.

Het gebied zal worden ingericht als verblijfsgebied (30 km-zone ) op een zodanig wijze dat doorgaand gemotoriseerd verkeer ontmoedigd wordt. De ingangen ter plaatse van de omliggende 50 km-wegen, zullen dan ook worden vormgegeven als een poort constructie, zoals in de landelijke richtlijnen is beschreven.

Bewonersparkeren zal op eigen terrein plaatsvinden. Uitgaande van woningen welke behoren tot het duurdere woningsegment, betekent een parkeernorm tussen de 1,5 en 1,7 pp per woning waarvan 0,3 pp ten behoeve van bezoekersparkeren in de openbare ruimte.

De busbaan ten behoeve van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, zal worden gesitueerd op de plaats van het oude spoortracé, waardoor er voor het openbaar vervoer een kwalitatief goede verbinding ontstaat tussen Roombeek en de busbaan Hengelosestraat.

Tenslotte is als herkenbare route voor de fietser van en naar Enschede Noord de Kottendijk belangrijk. Onderzocht dient te worden of deze verbinding als alternatief voor de Deurningerstraat in het plan past.