direct naar inhoud van 1.4 Geldende juridische regelingen
Plan: Boddenkamp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100466-0002

1.4 Geldende juridische regelingen

1.4.1 Bestemmingsplannen

Voor het plangebied geldt momenteel het bestemmingsplan "Boddenkamp-Schuttersveld", vastgesteld door de gemeenteraad van Enschede op 25 september 2006 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel op 7 maart 2007.

1.4.2 Voorbereidingsbesluiten

Binnen het plangebied is geen voorbereidingsbesluit van kracht.