direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Plan: Boddenkamp
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100466-0002

1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan

In de Toekomstvisie Enschede 2020 heeft de stad de ambitie vastgelegd uit te groeien tot het kloppend hart van het Oosten. Om deze rol verder uit te kunnen bouwen, heeft vooral de binnenstad extra kwaliteiten nodig. In de Herijking van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie wordt tevens richting en ruimte gegeven voor het ontwikkelen van bijzondere projecten. Eén van die majeure stedelijke ontwikkelingsprojecten is de Spoorzone, waarbij het accent wordt gelegd op hoogstedelijk wonen met een onderscheidende wooncultuur. De Spoorzone geldt als de belangrijkste binnenstedelijke herstructureringsopgave voor de komende jaren in Enschede.

In het plangebied Boddenkamp liggen terreinen braak en staan gebouwen leeg. De Boddenkamp is gefragmenteerd en kent zowel kleinschaligheid als grootschaligheid. Het ontbreekt aan een stedelijk weefsel dat samenhang kent en leesbaar is. De Spoorzone biedt een unieke mogelijkheid om een kwaliteitssprong te maken in dit gebied en daarmee verlaten bedrijfsgebieden te transformeren naar aantrekkelijke woongebieden, waarbij de nabije ligging tot de binnenstad wordt benut om een stedelijke woonbuurt met een specifiek stedelijk woonmilieu te ontwikkelen.

In het kader van de ontwikkeling van Boddenkamp zal tevens op een zorgvuldige wijze de HOV-Noord (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) als afzonderlijke busbaan worden ingepast. Deze busbaan zal worden aangelegd op het voormalige spoortracé Enschede-Lonneker.

Het voorliggende bestemmingsplan "Boddenkamp" beoogt voor het plangebied de gewenste ontwikkelingsrichting te faciliteren in een passende juridisch-planologische regeling.