direct naar inhoud van 1.4 Geldende juridische regelingen
Plan: Spoorzone - Middengebied fase 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20100465-0002

1.4 Geldende juridische regelingen

1.4.1 Bestemmingsplannen

Voor het gebied van onderhavig bestemmingsplan “Spoorzone - Middengebied fase 1” geldt momenteel het bestemmingsplan "Lasonder-Zeggelt", vastgesteld door de gemeenteraad van Enschede op 8 mei 2006 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel op 11 december 2006.

1.4.2 Voorbereidingsbesluiten

Binnen het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan "Spoorzone - Middengebied fase 1" is geen voorbereidingsbesluit van kracht