direct naar inhoud van 8.1 Adviezen
Plan: Enschede-Noord - herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20093439-0004

8.1 Adviezen

Op grond van de notitie Wijkorganen en Adviesafspraken worden beleidsvoorstellen, die van invloed zijn op een wijk, voorafgaand aan de besluitvorming ter advisering voorgelegd aan het erkende wijkorgaan. Binnen het plangebied van het bestemmingsplan "Enschede-Noord - herziening 1" is het erkende wijkorgaan "Wijkraad Enschede-Noord" actief, deze wijkraad heeft het adviesrecht over beleidsvoorstellen die ondermeer betrekking hebben op het plangebied van dit bestemmingsplan.

Voorafgaand aan de formele bestemmingsplanprocedure is de Wijkraad Enschede-Noord gevraagd schriftelijk advies uit te brengen. Binnen de daartoe gestelde termijn is van de wijkraad geen advies ontvangen. Een eventueel nog te ontvangen advies van de Wijkraad Enschede-Noord zal bij de verdere besluitvorming rondom het bestemmingsplan "Enschede-Noord - herziening 1" worden meegenomen.