direct naar inhoud van 5.3 Beoogde planontwikkeling
Plan: Enschede-Noord - herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20093439-0004

5.3 Beoogde planontwikkeling

De stedelijke vernieuwing van de wijk Deppenbroek is in de afgelopen jaren met succes vormgegeven. Met respect voor de landschappelijke opzet van de naoorlogse stempelwijk is de woningvoorraad vernieuwd en meer differentatie aangebracht. De leefbaarheid van Dppenbroek is hierdoor verbeterd. Ook het wijkpark is aangepakt en opnieuw ingericht. Verder is het winkelcentrum aan het wijkpark vernieuwd. Rondom het wijkpark zijn nog delen die niet aangepakt zijn waaronder ook het schoolgebouw aan de Dollardstraat. Dit gebouw staat inmiddels leeg en heeft zijn functie verloren.

Voor het terrein van het leegstaande gebouw is gezocht naar een nieuwe functie. In Deppenbroek is rondom het wijkpark vooral nog ruimte voor woon-zorg ontwikkeling door de nabijheid van voorzieningen. Het woonzorg concept van Avelijn met dagbesteding past goed in dat beeld. In een ruimtelijke afweging is er gekozen om Avelijn niet op de plek van de school te vestigen.

Ten noorden van dit terrein liggen verschillende sportvelden, zoals basketbal, tennis en voetbal. Deze liggen op dit moment tussen bebouwing en hebben een matige uitstraling. Door Avelijn op dit deel van het wijkpark te laten kan het wijkpark beleefbaar worden vergroot. Dit sluit aan bij de ruimtelijke doelstelling om het wijkpark als groene wig sterker met de rest van Enschede Noord te verbinden. De visuele en functionele relatie met de parken van Roombeek kan zo verder vorm worden gegeven. Stedenbouwkundig versterkt de bebouwing op de plek van de sportvelden ruimtelijke samenhang en uitstraling langs de Waalstraat.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20093439-0004_0006.png"

Figuur 6: schetsontwerp nieuwbouw Aveleijn (dd. 12 maart 2010)

De bebouwing rondom het wijkpark wijkt af van de bebouwing binnen de stempels maar staat wel in het orthogonale patroon. De nieuwbouw zorgt niet voor een wandvorming langs de Waalstraat. Door de loodrechte orientatie van het bouwvolume blijft het wijkpark zowel visueel als ook functioneel verbonden met de bouwblokken ten noorden van de Waalstraat. Door het inpassen van de grote kastanje, de inrichting van de kavel en oriƫntatie van het gebouw komt het gebouw in het park te staan. Het groen van het park loopt door tot aan de gevel en buitenruimtes zijn onderdeel van het bouwvolume. Hierdoor draagt de nieuwbouw bij aan verdere ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van Deppenbroek.