direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Gebiedsbeschrijving
Plan: Enschede-Noord - herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20093439-0004

Hoofdstuk 2 Gebiedsbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving van het plangebied gegeven. Daarbij zal voornamelijk worden ingegaan op de huidige ruimtelijke structuur met een beschrijving van de ruimtelijke kenmerken en buurtkarakteristieken. Doel is het aanreiken van een kader waaraan ontwikkelingen in de wijk of buurt kunnen worden getoetst. Uitgangspunt hierbij is dat de huidige ruimtelijke kwaliteiten worden gewaarborgd en zo mogelijk versterkt.

In deze paragraaf wordt de bestaande situatie beschreven en komen zo mogelijk de volgende aspecten aan de orde:

  • Ruimtelijke analyse (positionering binnen Enschede);
  • Ruimtelijke structuur (beschrijving ruimtelijke structuur(dragers) en onderscheid deelgebieden)
  • Ruimtelijke kwaliteit (beschrijving samenhang tussen aantal elementen)
  • Buurtkarakteristiek (beschrijving ruimtelijke karakteristieken diverse deelgebieden/ buurten)
  • Functionele analyse (bevolking en wonen, werken, voorzieningen, verkeer (auto, fiets, openbaar vervoer).
  • beschrijving van de cultuurhistorische waarden, gemeentelijke en rijksmonumenten (indien van toepassing);