direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Plan: Enschede-Noord - herziening 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20093439-0004

1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan

Met de verhuizing van de hoofdpost van de Brandweer Enschede van de Hengelosestraat naar de Zuiderval/Spaansland, ontstond de noodzaak voor een steunpost in Enschede Noord. Deze extra uitrukpost is nodig om van daaruit de brandweerzorg in dit gebied te kunnen faciliteren. De Raad heeft toen het College de opdracht verstrekt om in Enschede Noord een geschikte locatie voor een brandweerpost te zoeken. Er is een zorgvuldige analyse van de mogelijkheden van de locaties binnen het door de brandweer gedefinieerde zoekgebied gemaakt. Hier is de locatie Lijsterstraat als voorkeursalternatief uit naar voren gekomen. De nieuwe brandweerpost wordt gebouwd op de kavel aan de Lijsterstraat waar momenteel nog Aveleijn/SDT is gevestigd en op de aangrenzende kavel waar voorheen de Anna van Buurenschool was gevestigd.

Met Aveleijn/SDT is overeengekomen dat het pand aan de Lijsterstraat wordt gekocht door de gemeente en dat Aveleijn/SDT een complex met zorgappartementen kan ontwikkelen aan de Waalstraat. Het betreft de locatie aan de Waalstraat ten oosten van de moskee en ten noorden van de voormalige Dollardschool. Als compensatie voor het verdwijnen van een stuk van het park en bijbehorende speelgelegenheid wordt de voormalige Dollardschool gesloopt en krijgt de functie ‘spelen en park’. Dit maakt het gehele park Deppenveld sterker.

In de nieuwbouw van Aveleijn worden op de begane grond groepswoningen en ten behoeve van de dagbesteding een keuken met restaurant gerealiseerd. Op de overige verdiepingen (drie bouwlagen) komen zelfstandige appartementen voor de doelgroep van Aveleijn.

Dit bestemmingsplan is ontworpen om de beoogde ontwikkelingen (nieuwbouw Aveleijn/SDT en ontwikkeling park) mogelijk te maken.