direct naar inhoud van 5.1 Planbeschrijving
Plan: Diekman - Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20093398-0004

5.1 Planbeschrijving

Structuur

Het gebied wordt ontsloten via de J.J. Van Deinselaan. In het primaire, oostelijke plandeel vormt het centrale parkeerplein met aangrenzende bebouwing de hoofdentree van Sportpark Het Diekman. Dit parkeerplein vormt de hoofdentree van Sportpark Het Diekman en bestaat uit drie delen. Het noordelijke voorplein vormt een groene entree van het Sportpark, waarbij de twee oorspronkelijke kunstwerken de toegang tot het sportpark markeren.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20093398-0004_0010.jpg"

Figuur 10: bovenaanzicht plangebied

Het centrale plein bestaat uit een grote parkeerruimte met een capaciteit van ca. 248 parkeerplaatsen. Uitgangspunt is dat hier haaks wordt geparkeerd in de lengterichting van het plein onder drie rijen nieuw aan te planten bomen.

De zuidelijke pleinruimte is meer ingericht als een stedelijke ruimte met een hogere verblijfskwaliteit, waar fietsers en voetgangers elkaar ontmoeten. Twee bestaande bomen worden hier ingepast en voorzien van zitelementen.

Vanwege een toenemende vraag naar accommodatie voor campers in de stad Enschede, is aan de noordrand van dit plein ruimte gereserveerd voor een vijftal camperparkeerplaatsen.

Over de totale lengte van het parkeerplein is in noord – zuid richting een belangrijke fietsroute tussen de J.J. van Deinselaan en het Stedelijk Lyceum opgenomen, die Diekman Wonen verbindt met de stad.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20093398-0004_0011.jpg"

Figuur 11: aanzicht plein vanaf zuidzijde

Bebouwing

De (toekomstige) bebouwing direct grenzend aan het parkeerplein is met de representatieve gevel en met de entree gericht op het plein. Een open en transparante uitstraling van de pleingevels, gecombineerd met een verzorgde openbare ruimte, draagt bij aan de sociale veiligheid en een levendige sfeer op het plein.

Het gebouw grenzend aan de J.J. Van Deinselaan bestaat uit een lage plint met daarop drie hogere volumes. Het volume grenzend aan de entree van het nieuwe centrale parkeerplein geldt hierbij als een hoogteaccent, om zo de entree van Sportpark Het Diekman te markeren. De strook ten noorden van het gebouw wordt als een groenzone ingericht en blijft vrij van verharding. Zodoende wordt de groene uitstraling van de J.J. Van Deinselaan gecontinueerd.

In het zuidoosten van het plangebied bevindt zich nog een kavel waar een kleine ontwikkeling mogelijk is in de vorm van één gebouw.

Voor de toekomstige bebouwing en openbare ruimte in het oostelijke plandeel zijn in het beeldkwaliteitplan (zie paragraaf 5.4) nadere richtlijnen voor beeldkwaliteit opgesteld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20093398-0004_0012.jpg"

Figuur 12: aanzicht te ontwikkelen plein

Parkeren

Uitgangspunt is dat er altijd ruime mogelijkheid tot parkeren is in Sportpark Diekman. Door van de ontsluiting van het sportpark een gesloten circuit te maken met daaraan gekoppeld een aantal parkeerpleinen van variërende omvang, ontstaat zo een systeem van communicerende vaten; wanneer er geen plek is op het eerste plein rijdt men door naar het volgende, totdat men een plekje gevonden heeft. Voorwaarde hierbij is dat de parkeervoorzieningen zich direct aan de ontsluitingslus bevinden, zodat men meteen kan zien of er plek is of dat men door moet rijden.

Voor de toekomstige pleinbebouwing geldt dat parkeren voor werknemers altijd opgelost dient te worden achter op het eigen terrein.

Op het centrale parkeerplein is voor alle bestaande functies direct grenzend aan dit plein ruimte voor bezoekersparkeren. Hierbij wordt rekening gehouden met dubbelgebruik.

Voor het gebouw aan de J.J. Van Deinselaan geldt dat bewoners parkeren op eigen terrein (inpandig). Werknemers en bezoekers parkeren deels op eigen kavel en deels in de aangrenzende openbare ruimte. In de openbare ruimte ten zuiden van het gebouw worden hiervoor 50 parkeerplaatsen aangelegd. Ten noorden van het gebouw worden hiervoor de huidige langsparkeerplaatsen uitgebreid tot een capaciteit van 23 langsparkeerplaatsen.