direct naar inhoud van 2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur
Plan: Diekman - Sport
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20093398-0004

2.1 Ruimtelijke karakteristieken en structuur

2.1.1 Algemene beschrijving plangebied

Met de sloop van het Diekmanstadion is eind jaren negentig de planontwikkeling van het Diekmanterrein gestart. Het Diekmangebied ligt in het zuidoosten van Enschede, relatief dicht bij het stadscentrum. Het gebied wordt begrensd door de Kuipersdijk, J.J. van Deinselaan, Olympialaan, Sportlaan, Brinkstraat en de Rijksweg 35. Het plangebied beslaat het noordelijk deel van dit gebied en omvat circa 5 hectare.

2.1.2 Ruimtelijke structuur

Het Diekmanterrein ligt aan de zuidkant van de wijk Varvik-Diekman die grotendeels is gebouwd in de jaren vijftig. De wijk bestaat voornamelijk uit arbeiderswoningen in de vorm van rijtjeswoningen en duplexwoningen. Het totale Diekmanterrein ligt enigszins op een eiland, zowel aan de kant van de singel aan de zijde van het centrum als langs de snelweg. Het sportcomplex en het aansluitende agrarische gebied vormden eerder een binnenstedelijke groene zone. Het stadion vormde de stedelijke uitloper van het stadscentrum in deze groene zone. Na het wegvallen van het stadion is de ruimte gebleven, maar is de stedelijke betekenis van het terrein verloren gegaan. Door de nieuwbouw van woningen op de Diekman-es aan de zuidzijde wordt het plangebied meer een onderdeel van de stad. De ruimtelijke verbindingen tussen het Diekmanterrein en de omgeving zijn echter nog beperkt. Daarnaast ontbreekt op het terrein zelf een hart. De gebouwen staan deels als losse, autonome elementen op het terrein. Het gebied oogt functioneel en ruimtelijk als een verzameling van op zichzelf staande ruimten en deels willekeurig gesitueerde gebouwen. De samenhang tussen de gebouwen onderling en tussen de gebouwen en de openbare ruimte is onduidelijk. Het plein en omgeving vertonen een enigzins desolate sfeer.