direct naar inhoud van 4.3 Ontsluiting
Plan: Boeldershoek 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20092736-0004

4.3 Ontsluiting

Voor de ontsluiting van de Boeldershoek wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. Het terrein wordt ontsloten via de Boldershoekweg en de Diamantstraat. De capaciteit van de Diamantstraat is hierbij bepalend. Een tweede aansluiting op de Diamantstraat is niet aan de orde, omdat dit de doorstroming van de Diamantstraat zal belemmeren en de verkeersveiligheid hiermee in het geding zal komen.

Voor de aansluiting van de Boldershoekweg op de Diamantstraat geldt dat de veiligheid op het kruispunt gewaarborgd dient te blijven en dat de intensiteit/capaciteit-verhouding (i/c-verhouding) maximaal op 0,85 komt te liggen. Dit betekent dat 85% van de capaciteit van de weg benut wordt (de intensiteit). Wanneer de i/c-verhouding boven de 0,85 ligt zullen er files ontstaan.

Het zwaarder belasten van het buitengebied door verkeer is onwenselijk. Onder het buitengebied wordt het gebied ten oosten en zuiden van de Boeldershoek bedoeld.

Indien er als gevolg van een voorgenomen activiteit aanpassingen noodzakelijk zijn aan de wegenstructuur dient dit duurzaam veilig te gebeuren.