direct naar inhoud van 3.6 Kabels en leidingen
Plan: Boeldershoek 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20092736-0004

3.6 Kabels en leidingen

(Hoofd)transportleidingen

In het plangebied zijn (hoofd)transportleidingen en -kabels aanwezig. In de groenzone langs de Boldershoekweg/Oude Hengelosedijk en verder in oostelijke richting evenwijdig aan de A35 lopen twee (hoofd)gastransportleidingen van 12” en van 18” met een belemmeringenstrook van 5 meter aan weerszijden van de leiding. Evenwijdig aan deze leidingen loopt een derde (hoofd)gastransportleiding van 24” welke in zuidelijke richting aftakt langs de Strootbeekweg. Deze leiding heeft een ook een belemmeringenstrook van 5 meter aan weerszijden. Er wordt een vierde (hoofd)gastransportleiding van 36" aan de zuidzijde van de A35 aangelegd. De leiding heeft een belemmeringenstrook van 5 meter aan weerszijden van de leiding, welke door de uiterste zuidoost hoek van het plangebied loopt.

Aan de zuidzijde van de Boeldershoek, evenwijdig aan de A35, loopt een bovengrondse 380 kV hoogspanningleiding met een zone van 36 meter aan weerszijden. In de genoemde zones mogen alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de electriciteitsvoorziening, tot een bouwhoogte van maximaal 70 meter worden gebouwd. Ook zijn beperkingen aan activiteiten opgelegd. Aan de noordzijde van de Boeldershoek loopt vanaf de Diamantstraat naar de afvalverwerkingsinstallatie een ondergrondse 110 kV hoogspanningsleiding, deze ondergrondse leiding heeft een (beschermings)zone van 2,5 meter aan weerszijden van de leiding.

Omdat het hier gaat om bestaande hoogspanningsleidingen verandert het stralingsrisico van de leidingen niet.

Pekelleidingen

Door het plangebied lopen diverse pekelleidingen die in eigendom zijn van AkzoNobel. De pekelleidingen transporteren pekel dat voortkomt uit de productie van zout vanuit de omgeving naar AkzoNobel in Hengelo. De leidingen zijn beschermd middels een zakelijk recht.

Warmteleidingen

Twence heeft een ondergrondse warmteleiding aangelegd. Het doel van de warmteleiding is het transporteren van thermische energie (120ºC/65ºC retour) van de afvalverbrandingsinstallatie naar woonwijken van Enschede. De aansluiting vindt plaats op de warmtekrachtcentrale van Essent op bedrijventerrein de Marssteden, omdat daar aangesloten kan worden bij de bestaande infrastructuur van het stadsverwarmingsnet van Enschede. De aanleg van de warmteleiding is mogelijk binnen de bestemmingen van dit bestemmingsplan.

Stoomleidingen

Twence voorziet AkzoNobel van stoom voor de zoutproductie. Deze stoom wordt opgewekt in de afvalverbrandingsinstallatie van Twence en helpt AkzoNobel bij het indampen van pekel tot zout. De stoom wordt middels een bovengrondse stoomleiding getransporteerd van de afvalverbrandingsinstallatie naar het nabij gelegen AkzoNobel. De aanleg van de stoomleiding is mogelijk binnen de bestemmingen in het bestemmingsplan.