direct naar inhoud van 3.5 Aanwezigheid zoutcavernes
Plan: Boeldershoek 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20092736-0004

3.5 Aanwezigheid zoutcavernes

Onder het terrein van de Boeldershoek, de directe omgeving, en in Twekkelo vindt door AkzoNobel zoutwinning plaats of heeft er winning plaatsgevonden. De exploitatie van de zoutwinning op de Boeldershoek is reeds geruime tijd geleden beƫindigd. Als gevolg van zoutwinning zijn ondergrondse holle ruimtes ontstaan, de zogenaamde zoutcavernes. Bij de planvorming in dergelijke gebieden dient rekening gehouden te worden met eventuele verzakkingen en inklinkingen van de bodem als gevolg van de zoutwinning.

AkzoNobel heeft een bodemdalingmodel ontwikkeld, waarmee met enige zekerheid kan worden bepaald of een instabiel wordende caverne op den duur bodemdaling of een zogenaamde sinkhole (instortingskrater) kan veroorzaken. In 2000 heeft AkzoNobel onderzoek gedaan naar de risico's van verschillende zoutboringen. Op ongeveer 40 plaatsen kon AkzoNobel de vorming van sinkholes op termijn niet uitsluiten.

Een Stuurgroep Bodemdaling Boeldershoek (gemeente Enschede, gemeente Hengelo en Ministerie van Economische Zaken) heeft in 2002 geconcludeerd dat de kans op calamiteiten en grote bodemdaling boven oude zoutwinningen uitgesloten is. Wel zijn er beperkingen gesteld aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gebieden waar AkzoNobel al 75 jaar zout wint.

Naar aanleiding van de verschillende onderzoeken is een bodemdalingkaart opgesteld die regelmatig wordt geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht. De cavernes worden regelmatig gecontroleerd door het verrichten van akoestische holruimtemetingen. Mogelijke veranderingen van de cavernes zijn daardoor al in een vroeg stadium bekend. Als een caverne instabiel blijkt te zijn, duurt het nog zeker 15 jaar voordat aan het maaiveld bodemdaling van betekenis te verwachten is. Wanneer er dreiging van bodemdaling is kunnen er maatregelen getroffen worden, zoals het opvullen van de caverne.

Om de risico's te beheersen van eventuele ontwikkelingen op plekken waar bodemdaling aan de orde is, hebben de gemeenten Enschede en Hengelo een bodemdalingprotocol vastgesteld, dat wordt vertaald in de bestemmingsplanregels.

AkzoNobel heeft het voornemen een pilot te starten voor het verstevigen van zoutcavernes.