direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene bouwregels
Plan: Boeldershoek 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20092736-0004

Artikel 11 Algemene bouwregels

11.1 Bestaande afwijkingen

Een bestaand bouwwerk, waarvan op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp van dit plan de feitelijk aanwezige hoogte, oppervlakte of afstand tot een bestemmings- of aanduidingsgrens in strijd is met een in dit plan voorgeschreven maximum dan wel minimum hoogte, oppervlakte of afstand, mag worden gehandhaafd, veranderd en/of vernieuwd, maar niet worden vergroot of anders gesitueerd.

11.2 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen bij toepassing van dit plan nadere eisen stellen aan de situering en afmeting van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met het oog op de verkeerskundige situatie en de landschappelijke inpassing.