direct naar inhoud van 8.2 Vooroverleg
Plan: Ribbelt Stokhorst 2011
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20091662-0002

8.2 Vooroverleg

Krachtens artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) pleegt het college van Burgemeester en Wethouders overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

In het kader van het vooroverleg is het voorontwerp van het bestemmingsplan "Ribbelt Stokhorst 2011" informeel voorgelegd aan de provincie Overijssel. Tevens is de Watertoets doorlopen van het Waterschap Regge en Dinkel en heeft dit geleid tot aanvulling van de waterparagraaf in de toelichting.