direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Ribbelt Stokhorst 2011
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20091662-0002

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Zoals in de toelichting is aangegeven, is het hoofddoel van het bestemmingsplan “Ribbelt Stokhorst 2011” de bestaande situatie juridisch vast te leggen. Dit bestemmingsplan heeft, op een aantal wat kleinere wijzigingen na, hoofdzakelijk een conserverend karakter. Het accent ligt dan ook voornamelijk op het beheer van de bestaande situatie. Dat neemt niet weg dat in het voorliggende plan ook een aantal concrete projecten mogelijk worden gemaakt. Het gaat daarbij om: de uitbreiding van het winkelcentrum Stokhorst en de uitbreiding van de tennisbaan.

Het betreft hier particuliere ontwikkelingen, waarvan de uitvoering niet afhankelijk is van financiële bijdragen van de gemeente Enschede. Voor de gemeente zijn aan de plannen van de initiatiefnemer geen kosten verbonden. Voor het verhaal van de eventuele planontwikkelingskosten, planschades en eventuele fysieke ingrepen in dit gebied zijn overeenkomsten met de initiatiefnemer afgesloten.

In verband met het vorenstaande kan gesteld worden dat het bestemmingsplan Stadscentrum financieel uitvoerbaar is.