direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Gewenste ontwikkeling plangebied
Plan: Ribbelt Stokhorst 2011
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20091662-0002

Hoofdstuk 5 Gewenste ontwikkeling plangebied

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van het toekomstbeeld voor het plangebied, zoals dat in de wijkvisie voor de Buurten Schreurserve, "t Ribbel, Park Stokhorst en Velve Lindenhof (afgekort Wijkvisie SRSV) is vastgelegd. Daarnaast worden de thans bekend zijnde ruimtelijke ontwikkelingen (projecten en nieuwe initiatieven) beschreven die in de komende tien jaar in het plangebied ten uitvoer zullen worden gebracht en wordt een beeld geschetst van de toekomstige opgaven in het plangebied.