direct naar inhoud van 5.1 Ontwikkelingsvisie
Plan: Ribbelt Stokhorst 2011
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20091662-0002

5.1 Ontwikkelingsvisie

De Wijkvisie voor de buurten Schreurserve, 't Ribbelt, (Park) Stokhorst en Velve-Lindenhof (kortweg : Wijkvisie SRSV) geeft aan in welke richting de wijk en haar buurten in sociale, economische en fysieke zin op hoofdlijnen op een termijn van 10 tot 15 jaar moet worden ontwikkeld en beheerd. Zij benoemt tevens de maatregelen en de daarbij behorende randvoorwaarden. Deze maatregelen moeten door de belanghebbenden in onderlinge samenwerking worden gerealiseerd.

De Wijkvisie is een initiatief van de gemeente Enschede en de Enschedese woningcorporaties. De hoofddoelstelling van de wijkvisie moet in eerste instantie voortkomen uit het sociale beleidsveld. De sociale aspecten zijn daarom leidend geweest in de visievorming. Het wijkvisiegebied bestaat uit verschillende buurten, straten en woonsferen waarin een grote verscheidenheid aan bevolkingsgroepen woont. Die verschillende buurten zijn gebaat bij specifieke (uitvoerings)maatregelen die recht doen aan het karakter van de buurten en haar bewoners. Kernwoorden in de visie zijn 'verscheidenheid' en 'ontmoeting'. Bij deze begrippen gaat het om het versterken van het karakter en de identiteit van de verschillende buurten en bevolkingsgroepen, maar ook om het faciliteren van ontmoeting tussen de verschillende bewoners. Vanuit deze algemene doelstelling dient vervolgens een juiste balans voor elke buurt te worden gevonden: maatwerk per buurt dus.