direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan
Plan: Ribbelt Stokhorst 2011
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20091662-0002

1.2 Aanleiding en doel bestemmingsplan

Het voorliggende bestemmingsplan beoogt voor het plangebied "Ribbelt Stokhorst 2011" een actuele juridische regeling te geven. Het plan beschermt bestaande waardevolle ruimtelijke structuren en is tevens noodzakelijk om een aantal nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken, ondermeer de uitbreidingen van het tenniscentrum en het winkelcentrum Stokhorst. Uitgangspunt daarbij is het conserveren van de bestaande inrichting van het gebied ten behoeve van een goed ruimtelijk beheer. Daarnaast geldt dat handhaving en versterking van het woonkarakter van het gebied een belangrijke doelstelling is