direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Ribbelt Stokhorst 2011
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20091662-0002

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Groen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenstroken, plantsoenen, waterpartijen, -lopen, -bergingen, wadi's, infiltratiestroken en andere voorzieningen in het kader van de waterbeheersing;
 • b. in- en uitritten, wandel- en fietspaden;
 • c. speelvoorzieningen
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. bij deze doeleinden behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, straatmeubilair en andere werken.

8.2 Bouwregels
 • a. Op de voor “Groen” aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten dienste van deze bestemming, zoals straatmeubilair, nutsvoorzieningen en speelvoorzieningen;
 • b. Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
  • 1. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag maximaal 4 meter bedragen;
  • 2. de oppervlakte van speelvoorzieningen mag per bouwwerk maximaal 20 m² bedragen;
  • 3. de goothoogte van nutsvoorzieningen mag maximaal 3 meter bedragen;
  • 4. de oppervlakte van nutsvoorzieningen mag per bouwwerk maximaal 25 m² bedragen;
  • 5. de bouwhoogte van kunstobjecten, vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 10 meter bedragen;
  • 6. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag maximaal 5 meter bedragen.