direct naar inhoud van 5.1 Stedenbouwkundig plan hotel/restaurant
Plan: Kotmanpark-Oost 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0153.20090666-0002

5.1 Stedenbouwkundig plan hotel/restaurant

Voor de totale ontwikkeling van Kotmanpark-Oost is een stedenbouwkundige hoofdopzet getekend, waarbij de samenhang met de ten noorden van het plangebied te realiseren kantoren (inmiddels in aanbouw) is meegenomen. Het hotelcomplex met de toren is zorgvuldig gepositioneerd, zowel om de ruimtelijke samenhang met de nog te realiseren kantoorvilla's en de hoogte-ontwikkelingen langs de Zuiderval te behouden als om overlast voor de reeds gerealiseerde woningen zoveel mogelijk te vermijden. Het hotel/restaurant zal worden gerealiseerd als een zogeheten "Breitfusstype", met een onderbouw van maximaal 14 meter en een bovenbouw van maximaal 50 meter boven maaiveld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090666-0002_0014.jpg"

afbeelding: Stedenbouwkundige hoofdopzet Kotmanpark-Oost

De hoteltoren is op grote afstand van de woningen geplaatst, dicht tegen de Zuiderval, zodat visuele hinder voor de woningen, zoals inkijk en uitzichtbelemmering, wordt vermeden. Door deze positionering van de toren zal er voor de woningen ook geen sprake zijn van extra windhinder en beschaduwing. Ter illustratie zijn hierna een aantal zonnestudiebeelden van geprojecteerde nieuwe hoteltoren weergegeven. Voor een volledig overzicht van de zonnestudiebeelden wordt verwezen naar het document "Zonnestudiebeelden", dat als bijlage bij deze toelichting is gevoegd. De zonnestudiebeelden zijn ook te bekijken via de website van de GEM Zuiderval, www.zuiderval.nl. Op die website zijn tevens simulatiebeelden van de eventuele inkijk vanuit de hoteltoren richting de tuinen in Kotmanpark te bekijken.

afbeeldingen: zonnestudiebeelden

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090666-0002_0015.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090666-0002_0016.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090666-0002_0017.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090666-0002_0018.jpg"

De entree van het hotel is gesitueerd aan de zuidzijde van het plintgebouw. Dit betekent dat bezoekers dit deel van het parkeerterrein het eerste zullen benutten, waardoor de eventuele overlast voor de omwonenden als gevolg van parkeerbewegingen aan de westzijde van het hotelcomplex zoveel mogelijk beperkt blijft. Het bij het restaurant behorende terras is gesitueerd langs de Zuiderval, aan de oost- en zuidzijde van het plintgebouw. Deze beide publieke ruimten, restaurant en terras, bevinden zich aan die zijden van het gebouw die geen zichtrelatie met de woningen hebben. De bevoorrading van het hotel zal met name via de twee laad- en losperrons aan de westzijde plaatsvinden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090666-0002_0019.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090666-0002_0020.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0153.20090666-0002_0021.jpg"

afbeeldingen: artist impressions bouwplan hotel/restaurant